Weg naar eenheid GKv-NGK is ingeslagen

Een overgrote meerderheid van de allereerste gecombineerde vergadering van de Nederlands- en vrijgemaakt-gereformeerden heeft gisteravond op de 11e van de 11e in Kampen het verlangen uitgesproken ‘om te komen tot één kerkgemeenschap’.

De gezamenlijke vergadering sprak tijdens het avondmaal officieel uit dat de eenwording gebeurt op basis van de Bijbel als Gods Woord. Het besef blijft dat het gaat om een precair proces, dus ook werd uitgesproken dat er alle tijd voor zal worden genomen.

Twee kerken met hun eigen leerstellingen, tradities, regels en gebruiken samenvoegen is voorwaar geen sinecure, ook al staan die ­kerken inmiddels dicht bij elkaar.

De historische avond in Kampen stond vooral in het teken van het ontmoeten, inspiratie en het gezamenlijk vieren.

Na het ochtendprogramma met korte lezingen, steeg de spanning in de middagvergadering. Vrijgemaakt gereformeerden en Nederlands gereformeerden zochten naar eenheid, maar verschillen werden ook nog volop benadrukt.

Het Reformatorisch Dagblad stelt dat hoewel beide kerken zaterdag voor het eerst op landelijk niveau vergaderden en hereniging bespreekbaar is, er nog veel water door de IJssel bij Kampen moet stromen voor het daadwerkelijk zover is.