Hoogwater IJssel

Waterkering blijft zeker tot vrijdag staan

De waterstanden van de IJssel in het gebied van WDODelta stijgen de komende dagen.

 

Volgens het hoogwaterdraaiboek heeft het waterschap een aantal waterkeringen uit voorzorg gesloten. Medewerkers van het waterschap controleren de dijken. Het oproepen van dijkwachten voor de IJssel is (nog) niet nodig. De hoogwaterpiek bij Deventer/Olst verwachten we op donderdag en bij Zwolle en Kampen op vrijdag. In Kampen blijft de deels opgebouwde waterkering daarom nog even staan.

Het waterschap houdt de weersverwachting nauwlettend in de gaten.