Pastor Guy Cohen uit Israël bij SOZO

De messiaans-Joodse voorganger Guy Cohen uit Israël spreekt op zondag 21 mei bij SOZO Mission. Cohen is voorganger van de gemeente 'Harvest of Asher' in Akko.

Guy Cohen (43) geeft samen met zijn vrouw Tali in Akko leiding aan de gemeente Katsir Asher (Oogst van Aser). Die naam komt van de stam Aser, die ooit in het gebied heeft gewoond. Het is tweeduizend jaar geleden dat Paulus in die stad – toen nog Ptolemaïs een gemeente bezocht.

Cohen: “God heeft ons laten zien, dat hij de messiaanse gemeente uit de eerste eeuw in Akko wil herstellen. De afgelopen tweeduizend jaar is Yeshua daar niet aanbeden, maar God wil Hem daar opnieuw een plaats van aanbidding geven.”

Cohen – zoon van een Sefardische rabbijn - zal spreken over de plaatselijke kerk in Akko en Israël in de eindtijd, zoals beschreven in de Heilige Schrift. Hij ervaart een speciale roeping voor zijn woonplaats en vraagt om gebed en ondersteuning voor het werk van Harvest of Asher.

De dienst wordt gehouden in gebouw de Notenkraker aan de Derde Ebbingestraat 49 in Kampen en begint om 17.00 uur. Informatie: www.sozomission.nl.