vvd

Misverstand over VVD'er Martin Ekker

Volgens de voorzitter van de VVD, Bert Wever, is onduidelijkheid ontstaan over de ambitie van Martin Ekker voor wat betreft zijn bereidheid om de functie van raadslid / commissielid te willen uitoefenen voor de VVD.

De directe aanleiding is het krantenartikel in de Stentor afgelopen weekend.

 

 Ter voorkoming van misverstanden stelt Bert Weever dat er een gesprek is geweest met Martin, die aangaf geen ambitie te hebben om als raads- of commissielid actief te worden.

Ekker wil met zijn plaats op de lijst blijk geven aan zijn steun voor de VVD en wil daar in de komende tijd ook invulling aan geven door als adviseur van de fractie te gaan fungeren

Op deze wijze wil hij met zijn opgedane ervaring de VVD kiezer ten dienste zijn.