voetbal

Drie nieuwe bestuursleden vv Kampen

Leden van voetbalvereniging Kampen hebben donderdag 18 mei op een extra ingelaste algemene ledenvergadering er mee ingestemd tot het benoemen van nieuwe en herbenoemen van zittende bestuursleden.

Alexander Bakker werd herbenoemd als bestuurslid technische zaken. Michel Fikkert en Henk Goosen zijn beide herkozen als bestuurslid algemene zaken.
De vereniging kon ook drie nieuwe bestuursleden verwelkomen. Willem Bastiaannet werd gekozen tot bestuurslid algemene zaken, Tuygun Dasdemir neemt sponsorzaken voor zijn rekening en Ron Diender werd gekozen tot de nieuwe voorzitter.
De taken van vertrekkend penningmeester Jeroen Brugge worden intern opgevangen tot een nieuwe penningmeester plaats zal nemen in het dagelijks bestuur en scheidend secretaris Guido Faas zal zijn taken overdragen binnen het bestuur tot er een vervanger is.