Dat was me wel even schrikken, zo aan het eind van het jaar. De laatste Raadsvergadering trekt de SP-fractie de stekker eruit. Weg coalitie! Zelfs de burgemeester was er even beduusd van. U legt wel een politieke bom onder de coalitie, probeerde hij nog, maar de SP-er van Wijngaarden vertrok geen spier en ging door met zijn betoog. Intussen zijn we al weer 7 dagen verder. De regelingen m.b.t. de WMO gaan toch wel door, maar nu zonder enige invloed van de SP.

17 Dec 2014

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland geregeld wordt. Met ANLB geven boeren en overige agrarische grondgebruikers vorm aan de natuurlijke leefomgeving in onze regio.  Dat doen ze met behulp van beheervergoedingen onder de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) van de provincie.

17 Dec 2014

Op zaterdag 27 december staat de (deels) Kamper deathmetal-band The Monolith Deathcult weer in cultureel podium ’t Ukien. Met in het voorprogramma de Kamper band Jeremiah en Teethgrinder uit Zwolle beloofd het een avond vol zware gitaren en stevige drums te worden.

17 Dec 2014

In de gemeente Kampen komen in alle wijken ondergrondse afvalcontainers, waarin inwoners hun restafval kwijt kunnen. Het streven is dat eind 2017 in vrijwel de hele gemeente restafval wordt verzameld in ondergrondse containers. In de binnenstad worden de containers in februari/maart 2015 geplaatst en in gebruik genomen. Daarna volgen de andere wijken.

17 Dec 2014

West-Overijssel werkt nauwer samen op gebied van wonen
De elf gemeenten in West-Overijssel en de provincie gaan nauwer samenwerken op het terrein van wonen. In een gezamenlijke regionale woonvisie zijn uitgangspunten benoemd en afspraken gemaakt. Belangrijk vertrekpunt is dat het ‘wonen’ in de toekomst vooral plaatsvindt in de woningen die er nu al zijn in onze steden, dorpen en buitengebieden. Immers, de groei is eindig.

17 Dec 2014

JoomShaper